Tre fokusområden i nya medborgarlöftet

Handslag mellan Jenny Wester Polisen och kommunalrådet Michael Karlsson
Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal  skakar hans med kommunalrådet Michael Karlsson (S) efter signeringen av det nya medborgarlöftet.
Foto: Jan Andersson 

Under onsdagsförmiddagen den 14 december träffades Polisen och Åmåls kommuns representanter för att signera Polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte för 2023-2024. Medborgarlöftet liknar delvis det som skrevs på för ett år sedan, men nytt i kontraktet är att parterna satsar mer på riktade åtgärder mot brottsaktiva, en grupp som står för en stor del av de procentuella brotten och som skapar otrygghet i kommunen.


Närvarande vid löftessigneringen var lokalpolisområdeschef Jenny Wester, kommunpolis Peter Torstensson, polisgruppchefen för Stöd och service Fredrik Forsberg tillsammans med kommunalrådet Michael Karlsson (S), säkerhetssamordnare Daniel Andersson och näringslivs- och kommunikationschef Kristoffer Ljung.


Följande tre fokusområden har tagits fram:
1. Rikta åtgärder mot brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras den som förekommer med minst åtta misstankar i två kriminalärenden ELLER som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid eller liknande kan definieras som brottsaktiv.


2. Rikta åtgärder mot ungdomar samt unga vuxna i riskzon för att bli brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot ungdomar som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid, orosanmälningar till socialtjänst eller liknande i riskzon för att bli brottsaktiva.


3. Rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala
näringslivet. Beslutet att lägga fokus på dessa tre områden har enligt lokalpolisområdeschefen Jenny Wester, tagit fram gemensamt av polisen och kommunen utifrån vår lokala lägesbild.


- Siffrorna på anmälda brott har under de senaste åren gått drastiskt nedåt, vilket är otroligt positivt. Åmål är en trygg stad att leva, bo och verka i. Däremot är den upplevda otryggheten högre än sanningen vi jobbar med. Enligt statistiskt säkerställda rapporter så meddelar 8 av10 Åmålsbor att de aldrig varit utsatta för något brott under sitt liv, vilket är mycket bra siffror, medan 60% av befolkningen är oroliga för brott, säger kommunpolis Peter Torstensson.

Framsteg genom lyckat samarbete

Michael Karlsson (S) tackade för ett mycket gott samarbete och uttryckte stolt sin glädje över hur långt vi kommit tillsammans som nu visar goda resultat. Ett exempel som Karlsson tog upp var arbetet med LOV3, det vill säga ordningsvakter, brobyggare, fältarbetare och trygga vuxna i centrum. De senaste årens goda siffror hör med stor sannolikhet, utöver Polisens goda arbete, ihop med samordningen av dessa aktörer.

I samband med att medborgarlöftet signerades träffades Åmåls kommuns Trygg- och säkerhetsråd med representanter från Polisen, Medpro Clinic, Åmåls kommunfastigheter AB, Åmåls Industriförening, Åmål Handel, Svenska Kyrkan, Brobyggarna, Räddningstjänsten och SPF Seniorerna Åmåliterna för att föra dialog om löftet samt vårt fortsatta samarbete.

I rådet ingår även Fastighetsföreningen, Ambulansen Åmål, Islamiska kulturella föreningen, LRF och PRO.

-Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad. Detta är en grupp med otroliga styrkor. Den övergripande förståelsen och aktiva beslut för arbete mot brott har blivit mycket större sedan gruppen startades, säger Michael Karlsson (M).

Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?