Toppenresultat på renhållningsverksamhetens enkät

Nu har renhållningsenkäten som genomfördes under hösten 2021 sammanställts. I år var första året som renhållningsenkäten låg ute på hemsidorna och kunde besvaras digitalt. Cirka 70 personer besvarade den digitala varianten. Totalt kom 700 svar in, vilket avfall- och renhållningsenheten är jättenöjda med.

Det samlade omdömet på avfallshanteringen i kommunerna ligger med en så hög kundnöjdhet som 95 procent . Det är ett väldigt högt värde och har ökat med flera procentenheter jämfört med den förra enkäten från 2018.

Avfall- och renhållningsenheten är mycket glada för de fortsatt höga resultatet och att kunderna är så nöjda med enhetens arbete. Den feedback man fått tar man till sig i sitt fortsatta arbete.

När det gäller insamling av mat- och restavfall är så många som 96 procent av de svarande nöjda eller mycket nöjda. Det är en ökning sedan 2018. Om man jämför med snittet i resten av riket, som är på 85 procent, så ligger både Säffle och Åmåls kommuner i topp.

Nästan 200 kommentarer har lämnats i enkäten. Bland annat önskas fler återvinningsstationer i bägge kommunerna. Detta är ett arbete som enheten kontinuerligt ser över.

Det stora antalet kommentarer visar på att renhållningsfrågor engagerar kommuninvånaren, Många bra förslag och åsikter har lämnats som enheten tackar för.

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Synpunkter på sidan?