Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

Nu startar initiativet Backa barnet i fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång. Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

- En oerhört viktig satsning som innebär ett arbetssätt där skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården kraftsamlar och samordnar sig utefter barnens behov och som möjliggör ett helhetsperspektiv av barnens behov. Att säkerhetsställa varje barns rätt till bästa möjliga start i livet är den viktigaste uppgiften vi har. Forskning och evidens visar att samarbetar för att stödja barns och ungas välmående och utveckling, har positiva effekter på deras skolprestationer, säger Jan-Erik Samuelsson, kommundirektör i Åmåls kommun. 

Största satsningen någonsin
Västra Götalandsregionen (VGR) går in med ett stöd på 18 miljoner kronor och kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, Åmål och vårdcentralerna med en lika stor summa. Sammanlagt rör det sig om 36 miljoner kronor. Det är hittills den största sociala investeringen VGR gjort.

Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis omfattas av projektet. Med Backa barnet får de nu en verktygslåda för att kunna samarbeta enklare. Backa barnet bygger ursprungligen på en metod som utvecklats i Skottland, Getting It Right For Every Child.

- Ibland frågar vi oss varför gjorde vi inte något tidigare när det går snett för barn. Med Backa barnet-modellen kan fler barn och familjer fångas upp i tid, den negativa utvecklingen kan bromsas och förhoppningsvis vändas genom tätare samarbete mellan skola, socialtjänst, vårdcentral och polis, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU).

Alla kommuner i Dalsland deltar
Bengtsfors kommun som samordnar projektet ser en stor nytta för hela Dalsland.
- Det här är ett jättebra exempel på hur vi Dalslandskommuner tillsammans med hälso- och sjukvården investerar i barns utveckling - och på det sättet investerar långsiktigt i utvecklingen i Dalsland och i Västra Götaland säger Björn Lindeberg, utbildningschef i Bengtsfors kommun.

- Backa barnet ger oss en modell med en tydlig roll- och ansvarsfördelning så att vi inom de olika professionerna kan samarbeta lättare utifrån barnets bästa. På så vis kan vi nå fler barn tidigt innan problemen växt sig stora. Vi får en modell för att samordna våra insatser för de barn som behöver stöd från flera olika verksamheter och vi kan undvika att barn och familjer faller mellan stolarna, säger Tanja Mattsson, socialchef i Bengtsfors och Melleruds kommun.

Vad arbetet kan leda till enligt studier av Skottlandsmodellen:

 • Skolnärvaron ökar samt fler fullföljer sina studier.

 • Med en bättre helhetsbild av barnens situation erbjuds rätt insatser i större omfattning, vilket kan leda till färre orosanmälningar.

 • Tidiga samordnade insatser tillsammans med förändrad kriminalpolitik tros ha bidragit till minskad ungdomsbrottslighet.

I projektet deltar: Kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, MedPro Clinic, Åmål vårdcentral, Närhälsans vårdcentraler i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, samt polisen.

Åmåls kommun arbetar tidigare arbetat med att stötta barn och ungdomar genom tidiga samordnade insatser. Det sker bland annat genom arbetet i Ungvux, Det är en lättillgänglig ungdoms- och vuxencentral med samlade resurser och olika kompetenser. I det arbetet samverkar Åmåls kommun med Västra Götalandsregionen och Samordningsförbundet.


Fakta Backa barnet

Modellen utvecklades först i Ystads kommun i samarbete med Region Skåne och polismyndigheten. Den bygger på ett arbete som utvecklats i Skottland, Getting It Right For Every Child. 

Fullföljda studier - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Det goda livet i Dalsland - Fyrbodals kommunalförbund

Presidiet:

Madeleine Jonsson (MP), ordförande
0702-20 79 23
madeleine.p.jonsson@vgregion.se

Louise Åsenfors (S), förste vice ordförande
0702-00 99 99
louise.asenfors@vgregion.se

Aida Karimli (C), andre vice ordförande
0722-92 22 99
aida.karimli@vgregion.se

Kontakt:

Björn Lindeberg
Utbildningschef Bengtsfors
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Tanja Mattsson
Socialchef Bengtsfors och Mellerud
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Marie Ahlberg
Regionutvecklare sociala investeringar VGR
0761-39 99 63
marie.ahlberg@vgregion.se

Sidan uppdaterades 2023-12-05

Synpunkter på sidan?