Skolmåltider med klimattänk

Åmåls kommun ligger i framkant när det gäller skolmåltiderna ur ett helhetsperspektiv. Kostenheten har länge jobbat med mätbara mål för tre viktiga miljöaspekter: måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn. Skolorna i Åmål erbjuder ett vegetariskt alternativ varje dag till alla elever som vill ha det. Kommunens arbete uppmärksammas nu av Livsmedelsverket som har gjort en kartläggning av kommunala måltidsverksamheter i skola, förskola och äldreomsorg.

 

Kostenhetens arbete visar på ett tydligt helhetsperspektiv för måltidernas miljöpåverkan. Genom att låta fler hållbarhetsmål samverka istället för att konkurrera kan målkonflikter undvikas och fler miljömål uppfyllas.

 

 - Vi har jobbat med hållbarhetsfrågorna under flera år och det är jätteroligt för måltidsverksamheten att det arbetet nu uppmärksammas.  Att servera mat som både är näringsrik, klimatsmart och som ska gillas av matgästen är en utmaning.  För oss är helhetsperspektivet kring hållbarhet viktigt, därför målsätter vi och följer upp hur våra inköp och vår måltidsproduktion påverkar klimatet, miljön, djurskydd och biologisk mångfald, säger Elisabeth Eskfelt, kostchef i Åmåls kommun.

 

Fakta om kartläggningen

  • Sedan 2018 följer Livsmedelsverket upp kommunernas arbete med måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Detta är andra gången kartläggningen genomförs.
  • 238 av Sveriges 290 kommuner deltog i kartläggningen.
  • Kartläggningen omfattar frågor om bland annat kommunernas mål kring måltidernas miljöpåverkan, näringsriktighet, barns/elevers behov av specialkost samt kommunens beredskap för måltider vid kris.

 

Läs mer om Livsmedelsverkets kartläggning

 

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Synpunkter på sidan?