Sjöräddningen i Åmål har fått en ny och bättre räddningsbåt

Personal på däcket till sjöräddningsbåt

Conny Odhner, Anders Eriksson, Lennart Schwartz, Jarl Magnusson och Christian Elf visar
den nya sjöräddningsbåten i Åmål. Foto: Jan Andersson

Båtstaden Åmål är lyckligt lottad som har tillgång till en av Sjöräddningssällskapets sjöräddningsstationer i Vänern. I början av maj fick sjöräddningsstationen i Åmål en ny räddningsbåt som är bättre anpassad för sjöräddningsuppdrag.

Räddningsbåten Sune har bytts ut mot en mer ändamålsenlig räddningsbåt. Sune var i grunden en militär Stridsbåt 90 som inte var konstruerad för sjöräddningsuppdrag. Sune har ändå fungerat bra och tjänstgjort sedan stationen i Åmål grundades 2004. Skepparen Anders Eriksson berättar att den nya båten med namnet P.O Hanson kom till Åmål i början av maj. Båten är nyrenoverad med bland annat ny motor och kan betraktas som ny.

Styrhytten på en sjöräddningsbåt

En första anblick i styrhytten på P.O Hanson påminner närmast om en flygplanscockpit med alla instrument och navigeringsutrustningen. Båten är konstruerad för att gå stadig i sjön oavsett väder och vind, och den gör den verkligen, enligt Anders och hans sjöräddningskollegor när det visar runt i båten.

Den nya båten är nästan 12 meter lång och 4,25 meter bredd. Den två motorerna med 500  hästkrafter styck ger en toppfart på en bra bit över 30 knop, så det finns gott om fartresurser för att ta sig fram till nödställda.

Båten kompletterar på ett bra sätt de andra två båtarna på sjöräddningsstationen. Flottan består nu av, förutom den nya båten, en 8 meter lång räddningsbåt med namnet Maximat och räddningsscotern Johannes, en Rescue runner.

De tre enheterna tillsammans gör att Åmåls sjöräddare kan utföra alla tänkbara räddningsuppdrag ute på öppet vatten och i Vänerns vackra skärgårdar.

Sjöräddningen ger sig ut i alla väder, men måste också tänka på den egna säkerheten. Det är bara vid extrema åskväder som stoppar sjöräddningens enheter från att lämna hamnen. Åmålsstationens arbetsområde är normalt Dalbosjön, Vänerns västra sida. Åmål, Säffle, Köpmannebro och ner till Mellerud. Vid större insatser kan det hända att de får stötta någon av Vänerns andra sjöräddningsstationer vid större räddningsinsatser.

Förutom sjöräddningsstationen i Åmål finns det stationer på Kållandsö, Mariestad, Kristinehamn och Hammarö.

Fem jourlag med minst tre personer per lag turas om att ha beredskap dygnet runt alla dagar i veckan. I dagsläget finns det cirka 15 personer som bemannar sjöräddningsstationen i Åmål.

Det finns planer på att flytta räddningsstationen och båtarna till b-hamnen. Där kommer man att få tillgång till bättre lokaler för verkstad, förråd och samlingar.   

Räddningsuppdragen varierar mycket. Larmen kan förstås handla om att personer har hamnat i sjönöd. Det kan också röra sig om rena sökuppdrag när någon har larmat om en övergiven båt och att bistå ambulansen vid sjukvårdlarm eller Polis och räddningstjänsten.

- Vi är inte en myndighet. Vår huvudsakliga uppgift är sjöräddning, poängterar Anders Eriksson.  

Det handlar om att bistå med transporter och som sjöräddare kan det blir fråga om sjukvårdslarm. Båten är utrustad med bår och viss sjukvårdsmateriel för ett bra omhändertagande ombord under transport.

 - Vi har utbildningen I väntan på ambulans, IVPA. Eftersom transporterna kan ta tid har vi tillstånd att använda läkemedlet syrgas ombord, berättar Anders Eriksson.

Det finns också en särskild medlemsservice som innebär att medlemmarna och deras familjer får bogseringshjälp till närmsta hamn vid till exempelvis bränslestopp. Man kan vara medlem i sjöräddningssällskapet för att stötta verksamheten utan att jobba som frivillig sjöräddare.

Manöverbryggan på en sjöräddningsbåt

Stationen i Åmål välkomnar fler personer till sin verksamhet. Anders Eriksson förklarar att det finns olika roller. Som frivillig i sjöräddningssällskapet behövs ingen tidigare sjövana och de finns olika roller beroende på intresse.

 - Man behöver inte ha någon tidigare sjövana och man får all utbildning som behövs. Det finns också behov av personer som sköter uppdrag på land, förklarar han.

Att jobba som sjöräddare ett frivilligt uppdrag. Förutom nya kunskaper är uppdraget personligt utvecklande och det råder en mycket god kamratanda bland personalen. Alla är beroende av varandra för att allt ska fungera. De måste kunna lita på varandra och det svetsar samman styrkan.

 - Vi har sett hur man utvecklas och växer som människa i den här verksamheten, säger Anders Eriksson.

Du som vill veta mer om sjöräddningen och är intresserad kan läsa mer på  https://www.sjoraddning.se/amal

Vid Fogdens fyr utanför Åmål finns numera en väderstation där du kan se vindstyrka, vindriktning och vattentemperatur. http://vivadisplay.sjofartsverket.se/#/station/186

Sidan uppdaterades 2023-03-24

Synpunkter på sidan?