Segelbåtsklubben SSÅV ny ägare till båtkranen i småbåtshamnen

Gruppbild vid båtkran i Åmåls småbåtshamn

Åmåls kommuns representanter samhällsbyggnadschef Björn Wennerström och Ove Kaye (SD), ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål överräckte blommor till de nya ägarna av båtkranen SSÅV. Representanter från klubben är Ingvar Dyberg, Olle Andersson och Hans Olsson. Foto: Jan Andersson

Segelbåtsklubben SSÅV ny ägare av Åmåls båtkran

Åmåls framgångsrika segelbåtsklubb SSÅV har köpt båtkranen i småbåtshamnen av kommunen. Efter förstärkningsarbeten av lyftplattformen blir kranen återigen en stor tillgång för alla båtägare i Åmål, gästbåtar som kan behöva lyftas upp för inspektion och inte minst för SSÅV.

Efter förstärkning av den nu avstängda betongplattan kommer kranen att kunna lyfta båtar på 6 ton jämfört med dagen maxvikt på 3 ton. SSÅV har på uppdrag av kommunen under en lång rad år skött isättning och upptagning av båtar och tillgängligheten till kranen har varit bra. Men i takt med att betongplattan har åldrats är det för närvarande inte tillåtet att köra ut båtar på den. Under sjösättningar den senaste tiden har man istället fått göra sjösättningar och upptagningar med en mobilkran.

SSÅV beräknar att att kostnaden för att förstärka betongplattan kommer upp till på cirka 300 000 kronor. Finansieringen kommer att ske genom höjda avgifter för upptagning och sjösättning. 

SSÅV har tecknat ett långtidsarrende med  kommunen för marken under kranen. Tack vare att klubben vill satsa på att få ordning på anläggningen kommer Åmåls båtskran att fortsätta vara en jättefin och viktig tillgång för många båtägare. 10 medlemmar i SSÅV är utbildade och har intyg på att lyfta med kranen. 

- Det känns bra att SSÅV nu tar över kranen. Det har varit ett eftersatt underhåll under många år och oklart vem som är ansvarig. Tillsammans med samhällsbyggandesenheten har vi jobbat fram ett bra förslag som vi är överens om och som är bra för alla parter. Framförallt gynnar det här alla Åmålsbor som har båtar och de är många. Det är bra för alla att vi har en riktig kran i hamnen, säger Ove Kaye (SD), ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.  

Du kan läsa mer om SSÅV på klubbens hemsida

  

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?