SchoolSoft - Åmåls kommuns nya lärplattform

Från höstterminen 2023 används SchoolSoft som lärplattform i förskoleklass, fritidshemmet, grundskola och gymnasieskolan i Åmåls kommun. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

En väg in för alla elever, lärare och dig som vårdnadshavare
I SchoolSoft ska du som vårdnadshavare administrera och på sikt kunna följa ditt barns utveckling, få tillgång till all information som berör elevens skolgång.

I SchoolSoft ska du som vårdnadshavare:

  • anmäla frånvaro och kunna se sitt barns frånvarostatistik och närvarorapportering.
  • ansöka om ledigheter, skolplats och uppsägning av skol- och fritidshemsplats.
  • fylla i och hantera tider för hämtning- och lämningstider för fritidshemmet
  • läsa och ta del av nyheter, veckobrev och annan information från skolan
  • se skolans kalendarium och ditt barns schema, klasslistor och läsårstider.
  • se ditt barns planeringar, uppgifter, provschema och provresultat
  • ta del av ditt barns omdömen, betyg och den individuella utvecklingsplanen.
  • skicka meddelanden till ditt barns mentor, lärare och annan skolpersonal.
  • boka samt ta del av information från utvecklingssamtal och möten.

Grundskolan arbetar succesivt med att uppdatera information om barnet/elevens utveckling under höstterminen, ett arbete som förväntans vara klart till december.

Vill du veta mer vår lärplattform och hur du registrerar dig som vårdnadshavare?
Klicka här för att läsa mer och hur du går tillväga för att registrera dig som vårdnadshavare.

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?