Samhällsläraren Henrik Olsson prisad för transatlantiskt samarbete

Poträttbild på samhällsläraren Henrik Olsson

Samhällsläraren på Karlbergsgymnasiet Henrik Olsson har fått en fin utmärkelse i USA för samarbetet med en lärarkollega i vänorten De Pere. Foto: Jan Andersson

Under läsåret 21/22 hade eleverna som läste samhällskunskap 3 på samhällsprogrammet vid Karlbergsgymnasiet regelbunden kontakt med elever i De Pere. Det är Åmåls vänort i Wisconsin USA. Under en studieresa till De Pere för några år sedan fick läraren Henrik Olsson möjlighet att se både De Pere High School och West De Pere High School. Han blev mycket väl mottagen på båda. Tillsammans med lärarkollegan på De Pere High School, Randy Soquet, organiserade de ett framgångsrikt digitalt utbyte mellan skolorna.

 - För våra elevers del kopplade vi upp oss vid på eftermiddagen 14:15. Då klockan var 7:15 lokal tid i De Pere, säger Henrik Olsson.

Han berättar att samtalen spände över många olika områden; hur skolan fungerade under pandemin, påverkan av kriget i Ukraina, Sverige och NATO och amerikansk politik.

 - Vi ägnade också en del tid till att lära känna varandras skolor. Det blev guidade visningar runt om på skolorna och prat kring aktiviteter runt skolorna och inte minst avslutningarna. De amerikanska eleverna fick göra kahoot-tester om Sverige, älgar och lucia. Våra elever fick göra motsvarande om ost. Wisconsin är känt som The Cheese State, förklarar Henrik Olsson.

Vissa elever var mer bekväma med att prata i helklass, men de delade också upp sig i digitala grupper där några elever pratade över Atlanten med varandra.

I somras blev samarbete uppmärksammat nationellt i USA. Kim Thompson i De Peres Sister City Commity nominerade lärarkollegorna till den nationella utmärkelsen ”the 2022 Sister Cities International Innovation in Youth and Education” från Sister Cities International i USA.

Utmärkelserna delas ut i olika klasser utifrån städernas storlek. De Pere vann detta år för städer upp till 30 000 invånare.

 - Jag kunde följa mötet på distans där fler olika priser delades ut. Det känns väldigt roligt att vara med i det sammanhanget och att vårt projekt uppskattats på nationell nivå i USA. Det ger mersmak och inspiration, vi ser fram emot nya samarbeten digitalt, eller kanske på plats, säger Henrik Olsson.

Vi säger stort grattis till Henrik Olsson och hans amerikanska kollega Randy Soquet för den fina utmärkelsen.

Du kan läsa mer om allt spännande som händer på Karlbergsgymnasiet på www. karlbergsgymnasiet.se. Du kan läsa mer om De Pere High School på https://dphs.deperek12.org/

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Synpunkter på sidan?