Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning

Den senaste tidens värme och torka gör att risken för skogsbrand är mycket hög. Solen och värmen gör att marken blir torr. En liten gnista kan snabbt utvecklas till en större brand. Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Tänk på att det kan vara straffbart att orsaka en brand.

Brandriskprognoser
Du kan själv hålla koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos 
eller appen Brandrisk Ute

Mer information från MSB
På MSBs hemsida (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) finns mer information.

Sidan uppdaterades 2023-05-24

Synpunkter på sidan?