Positiva framsteg för Åmåls företagsklimat

Vi ser väldigt positivt på att vi ökar mest i bland annat ”kommunens service och bemötande” och ”tjänstemännens attityder”. Vi ligger över snittet i Sverige på dessa punkter.

- Det är jätteroligt att vi ökar på de punkter som vi sett kräver mer resurser och som vi satsat mest på. Vi har fortfarande långt kvar till våra mål, men det här är en tydlig indikation på att vi är på rätt väg, säger Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef Åmåls kommun.

- Otroligt glädjande att det arbetet som startats upp tillsammans med näringslivet ger resultat. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att en kommun ska utvecklas och man ska kunna leva och bo i vår kommun. Vi kan dock inte kännas oss nöjda förrän vi har Sveriges bästa företagsklimat, säger Jan-Erik Samuelsson, Kommundirektör.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv upplevelsen av att driva företag i Sveriges kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet i kommunerna uppfattas av företagen.
Vi på Åmåls kommun vill rikta ett stort tack till alla fantastiska företagare i kommunen som bidrar till ett starkt positivt företagsklimat!

- Härligt att få bekräftelse på att kommunens prioriteringar kring dialog, samtal och möten har gett resultat. Vi kommer nu fortsatt arbeta för en ökad förståelse för näringslivets behov och utmaningar. Tillsammans med näringslivet har vi alla förutsättningar för att göra Åmål till en ännu bättre plats för företag att verka i, säger Jenny Christensen, Näringsutvecklare Åmåls kommun.

Du kan läsa hela av Svenskt näringslivs ranking på https://www.foretagsklimat.se/amal

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?