Polispreparandutbildning startas på Campus Dalsland

Nu planläggs en polispreparandutbildning vid Campus Dalsland med start våren 2023. Det är ett samarbete mellan polismyndigheten i Fyrbodal och Campus Dalsland.

- Polisen lokalt behöver växa med medarbetare som är förankrade i Dalsland. Vi har en del
sökande från Dalsland men många faller bort i rekryteringen på grund av att de inte
klarar antagningskraven. Kan vi med hjälp av en preparandutbildning på Campus
Dalsland vända trenden är det en fantastisk möjlighet som vi självklart vill vara en del av.
Vi är mycket glada för den positiva inställning som kommunerna och Campus Dalsland
uppvisat och ser fram emot att komma igång med utbildningen, säger Lars Eckerdal,
Polisområdeschef i Fyrbodal.

Utbildningen kommer att vara en termin och upplägget syftar både till att förbereda kursdeltagarna för antagningsprocessen till polisutbildningen, men också att stärka motivationen för polisprogrammet och polisyrket.

- Det känns mycket bra att vi så här tidigt får in en utbildning som visar att Campus
Dalsland kommer att göra skillnad när det gäller utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
för oss om bor i landskapet. Det ökar förutsättningarna för att fler kommer in på
utbildningen och att vi får fler som väljer att vara polis i Dalsland, säger två av
kommunalråden i Dalsland, Michael Karlsson (S), Åmål och Stig Bertilsson (M).

Polisförberedande kurser, som polispreparand, ger ingen platsgaranti på Polisprogrammet. Men en genomförd kurs stärker chansen att komma in och gör dig mer förberedd att klara programmets olika moment. Det är också ett
sätt att prova på om polisutbildningen är något för dig.

Vad är Campus Dalsland?
Dalslandskommunerna har ställt sig bakom förslaget om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland. Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Sidan uppdaterades 2023-09-30

Synpunkter på sidan?