Överförmyndarenheten flyttar till nya lokaler 21 mars

Från och med måndag 21 mars 2022 finns överförmyndarenheten i nya lokaler på Förrådsgatan 5. 

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?