Nytt vattenverk för Åmåls framtida vattenförsörjning

Inom VA-verksamheten (Teknik och fritid Säffle-Åmål) planeras stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns framtida vattenförsörjning. En av dessa investeringar är byggnationen av ett nytt vattenverk i Åmål. Kostnaden för ett nytt vattenverk uppskattas i nuläget till totalt 150 miljoner kronor.

Vattenverket kommer att byggas med början år 2027. Det innebär att taxan behöver ses över. För att inte abonnenterna ska drabbas av en för stor avgiftshöjning i samband med investeringen kommer pengar att läggas i en reservfond. En reservfond på 50 miljoner kronor ska användas till avskrivningar från och med att det nya vattenverket har tagits i bruk vilket beräknas ske 2030.

Aktuell fondering medför en årlig höjning av VA-taxan med 5 procent från och med 1 Januari 2023 utöver den ordinarie taxehöjningen med en återkommande årlig uppräkning. 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade i juni 2022 att avsätta medel i en reservfond på upp till 50 miljoner kronor till nybyggnation av nytt vattenverk i Åmål från och med januari 2023 till det år som det nya verket tas i bruk vilket är beräknat till 2030.

Kontakta kundservice för VA-renhållning vid frågor

Sidan uppdaterades 2023-12-05

Synpunkter på sidan?