Nybyggnation på Östby miljöstation

Östby miljöstation
Med start den här veckan börjar ny- och ombyggnadsarbeten på Östby miljöstation.

Det kommer byggas på västra sidan om infartsvägen till miljöstationen. Även personalbyggnaden kommer byggas ut för. I slutet av denna vecka kommer grävarbetet att starta för den nya garagebyggnaden. Arbetsfordon kommer köra in och ut med material, så det är viktigt att visa hänsyn och försiktighet. Inom några veckor kommer arbetsbodar ställas upp på norra sidan om personalbyggnaden och staket kommer monteras för arbetsområdet. Byggnation kommer pågå fram till och med juni månad 2023 så vi ber samtliga besökare respektera avspärrningar och
eventuella omdirigeringar på området. Vi återkommer med information fortlöpande om hur miljöstationen berörs av byggnationsarbetet.

/Avfall renhållning

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?