Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled

Nu är det formella beslutet taget och Trafikverket har godkänt Vänerleden som ny nationell
cykelled, den sjätte i ordningen. Cykelleden runt Sveriges största sjö blir cirka 64 mil lång och ska
stå färdig inför säsongen 2022. Själva invigningen sker under tidig sommar.

- Med erfarenhet av de senare årens hemesterintresse så kommer Vänerleden att passa in
väldigt bra! Vi har haft många besökare som redan nu hört sig för om leden, så vi är väldigt
glada att nu kunna på allvar marknadsföra den, säger Lena Lindberg Wong,
turistbyråaansvarig i Åmåls kommun.

Vänerleden kommer att byggas upp kring fyra etapper där varje etapp blir mellan 14 mil och 18 mil
lång. Med många sevärdheter och besöksmål längs vägen är uppskattningen att en etapp passar för
en 3-4 dagars tur. Några av sträckorna används redan idag som cykelled medan andra blir nya för
ändamålet.

- Vänerleden blir ett välkommet och unikt tillskott för Åmåls kommun och vår turist- och
besöksnäring. I kombination med Unionsleden som redan passerar genom vår kommun så
kommer Vänerleden att ytterligare stärka vår position som cykeldestination, säger Jenny Christensen, näringsutvecklare i Åmåls kommun.

Under våren kommer Trafikverkets officiella cykelledsskyltar att sättas upp så att leden är
redo inför sommarsemestrarna. Arbetet med att koppla samman leden görs av Vänersamarbetet
tillsammans med samtliga 13 kommuner runt Vänern och i tätt samarbete med Visit Värmland och
Turistrådet Västsverige.

 - Ett välkommet initiativ som ligger i tiden! Nu kopplas "hemester" och klimatsmarta satsningar ihop med värdet av att lyfta Vänern som en fantastisk semesterdestination! Det finns så mycket sevärt och natursköna platser runt Vänern. Det finns också mycket av Sveriges historia att upptäcka runt Vänern, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Lär mer som Vänerleden

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?