Information om Covid-19, läs mer här.

Nya restriktioner gäller från 12 januari

Vad som gäller från den 12 januari
• Nytt allmänt råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet
nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester
samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika
trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån och resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler
än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare i sällskap på max 8 personer.
Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
• För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas.
Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
• På serveringsställen gäller nu stängning senast kl 23 och bara sittande gäster,
max 8 personer per sällskap och 1 meter mellan sällskapen.
• Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras
med riskreducerande åtgärder.
• Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna,
men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis
examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:
• Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
• Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
• Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
• Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
• Handelsplatser: krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
• Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
• Närundervisning är fortsatt huvudprincipen för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med
stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetetens hemsida

Sidan uppdaterades 2022-01-20

Synpunkter på sidan?