Nu kör vi igång med insamling av matavfall!

Illustration kretslopp för insamling av matavfall

Åmål och Säffles kommuner kommer att successivt införa möjligheten för hushållen att sortera sitt matavfall i ett särskilt kärl. Etapp 1 startar under november i år med cirka 300 hushåll i Norra delen av Åmåls tätort. Illustration: Säffle kommun

Hur går det till?
De aktuella hushållen kommer under de närmaste dagarna att få ett vykort hemskickat med information om insamling av matavfall. Därefter följer en valblankett, en matavfallsguide och en informationsträff. I valblanketten väljer du mellan tre olika abonnemangstyper för insamling av avfall, utefter vad som passar sitt hushåll bäst.

År 2026 förväntas alla hushåll i Åmål ha fått möjligheten att genom matavfallssortering bidra till en bättre och mer hållbar miljö.

Vad kommer det att kosta?

Hushållens kostnad för insamling av avfall beror på vilket abonnemang man väljer. Det finns tre olika abonnemang: matavfallsabonnemang, kompostabonnemang och osorterat abonnemang. Du kan läsa mer om den nya avfallstaxan som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni. Den nya avfallstaxan börjar gälla den första november 2022. 

Matavfallsabonnemang
Avfallet sorteras ut i ett separat brunt 140 l kärl avsett endast för matavfall.
Restavfallet läggs i det gröna kärlet avsett för brännbart restavfall (restavfall är
det avfall som blir kvar när alla förpackningar, returpapper, farligt avfall, el-avfall
och liknande sorterats ut).

Kompostabonnemang
Matavfallet komposteras i en godkänd hemkompost. Det gröna kärlet för
restavfall behålls och inget matavfall ska finnas i kärlet. Godkännandet görs
av miljö- och byggnadsnämnden (Säffle) alternativt bygg- och miljönämnden
(Åmål).

Osorterat abonnemang
Mat- och restavfall i ett kärl; restavfall är det avfall som blir kvar när alla
förpackningar, returpapper, farligt avfall, el-avfall och liknande har sorterats ut.

Ny avfallstaxa från 1 november 2022 pdf (pdf 1,0 MB)

Tillsammans hjälps vi åt!
Du kan redan nu läsa mer om insamling av matavfall på www.amal.se/matavfall

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?