Nu är det dags att söka vägbidrag

Nu är det dags att skicka in ansökan om bidrag till enskilda vägar till enskilda vägar avseende år 2021.

Ansökan sker digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO och ska vara oss tillhanda senast 15 maj 2022.

Om ansökan sker i pappersform är sista ansökningsdag 15 mars 2022. Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via e-post (inskannad) till: teknik.fritid@saffle.se


Sök ditt vägbidrag digitalt - det betalas då ut löpande.

 

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2021 ska vara oss tillhanda senast 2022-03-15.

Till ansökan behöver utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna behöver vara styrkta med fakturakopior, alternativt kan vägföreningens revisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan ska vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

Blanketter finns på: www.saffle.se och www.amal.se samt i receptionerna på Järnvägsgatan 9, Säffle och Norrtull Kyrkogatan 2, Åmål.

Eventuella frågor om vägbidrag ställs till Ulf Johansson på telefon 0533-68 16 67, eller via e-post: bokning.saffle-amal@saffle.se

Märk din e-post med Vägbidrag i ämnesraden.

 

Sidan uppdaterades 2022-05-16

Synpunkter på sidan?