Mycket på gång inom avfall- och renhållningsverksamheten 2024

En nyhet som gäller från 1 januari 2024 är att det nu på din återvinningsstation även kommer att finnas en klädbehållare för insamling av kläder, textilier, skor och väskor. Dessa bör lämnas hela och rena då de sedan kommer att skänkas vidare till second-handbutiker.

Felanmälan om skräpiga återvinningsstationer eller fulla behållarna ska du från och med årsskiftet göra till kommunen.

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se
 

Bakgrund
Regeringen beslutade 2022 om nya regler för insamling av förpackningar. Man vill förenkla för hushållen och verksamheter att sortera ut sina förpackningar, och kommunerna kommer 2024 att överta insamlingsansvaret.  Med ökad återvinning minskar behovet av nya råvaror, och därmed även koldioxidutsläppen. 
Senast 2027 ska privatpersoner dessutom kunna lämna förpackningar av plast, papper, glas  och metall nära sina hem, så kallad fastighetsnära insamling (FNI).
Inom teknik och fritid Säffle-Åmål arbetar vi nu för fullt med att planera hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt.

Som ett led i detta arbete kommer kommunerna från årsskiftet att överta ansvaret för återvinningsstationerna. För dig som lämnar förpackningar på en återvinningsstation kommer detta inte att innebära någon skillnad. Du fortsätter att lämna dina förpackningar precis som förut.


De nya reglerna för förpackningsinsamling:

• I juli 2022 beslutade regeringen nya regler för förpackningsinsamling.

• Beslutet innebär att kommunerna från 2024 får ansvar att samla in förpackningar från återvinningsstationer och från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling.

• Beslutet innebär att kommunerna senast 2027 ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära, även kallat FNI. Kommunerna ska även ordna insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

På Sveriges riksdags hemsida kan du läsa mer om producentansvar på förpackningar


…..och så länk hit….. Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Matavfallsinsamling
Under 2022 och 2023 har hushållen i Säffle och Åmåls kommuner erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Det är många som sett fram emot detta erbjudande och till vår glädje är det många som tackat ja till detta abonnemang. 

Arbetet med matavfallsinsamling fortsätter men nya lagkrav som träder i kraft 2024 gör att vi nu behöver lägga fokus på förberedelser och planering för den fastighetsnära insamlingen. Både sopkärl och fordon behöver ses över. Matavfallsutsorteringen för hushållen kommer därför att pausas.

Vi kommer från och med hösten 2024 att erbjuda flerbostadshus möjligheten att sortera ut sitt matavfall, samtidigt som vi arbetar vidare med den fastighetsnära insamlingen.  

Läs mer om matavfallsinsamling
Läs mer om källsortering och återvinning

Kontaktuppgifter

Kundservice teknik- och fritid
Vi nås även via chatt!
teknik.fritid@saffle.se
0533-68 17 50


Kerstin Svensson, renhållningschef
kerstin.svensson@saffle.se
Telefon: 0533-68 17 80

Susanne Bäckström,  miljöingenjör
susanne.backstrom@saffle.se
Telefon: 0533-68 36 72


 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?