Meddelande från vattenverket

En större vattenläcka har inträffat i Åmål. VA-enhetens personal jobbar för närvarande med att försöka lokalisera och åtgärda läckan. För att underlätta detta arbete och säkerställa avbrottsfri drift av vattendistributionen är det av stort värde att samtliga vattenförbrukare använder så lite vatten som möjligt under aktuell period.

Mer information lämnas löpande i takt med att arbetet med läckan fortskrider.

Tack för er hjälp!
Med vänliga hälsningar vattenverket.

Sidan uppdaterades 2023-02-02

Synpunkter på sidan?