Många fina aktiviteter bland årkurs 8-elever

Elevrapporter från aktiviteter runt om i Åmål

Församlingshemmet pdf (pdf 757 KB) Bingo på Södra skolan pdf (pdf 330 KB) Socialt entreprenörskap på förskolan pdf (pdf 81 KB) Socialt entreprenörskap pdf (pdf 115 KB) Tipspromenad vid Kulturhuset pdf (pdf 312 KB)

Fotboll på Södra skolans fritids pdf (pdf 53 KB)

Sidan uppdaterades 2022-07-01

Synpunkter på sidan?