Kost och pedagogik i samverkan på förskolorna

Måltidspedagoger visar tallrik med grönsaker

Kommunen kostenhet och förskolan kommer att utöka samarbetet kring kunskaper och inspiration om kosten i förskolan. Två medarbetare Susanne Carlsson, köksmästare på kostenheten och Anneli Strand, barnskötare på Elisebergs förskola har nyligen blivit diplomerade måltidspedagoger.

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Att våga testa nya rätter på tallriken och förstå vår mat i ett större sammanhang är ett par saker som kostenheten vill förmedla till alla pedagoger på förskolorna.

Anneli Strand och Susanne Karlsson har fått tillgång till ett pedagogiskt verktyg för att kunna sprida kunskaper till pedagogerna på förskolorna.  Susanne berättar att kostenheten redan har ett nära samarbete med förskolornas pedagoger och att det samarbetet nu kommer att bli ännu bättre

- Det blir ett arbete för oss nu att sprida det här kunskaperna bland pedagogerna och engagera så många som möjligt, säger Susanne Carlsson diplomerad måltidspedagog och köksmästare på kostenheten.

Elisbergs förskola har länge arbetat med odlingslådor på förskolan. Där kan barnen följa växterna hela vägen från frö till att det serveras på tallriken (från jord till bord). Att barnen får förståelse för helhet runt livsmedel gör att de får en bra relation till mat och måltiden. Insikter om helheten kan också göra att vi på sikt kan minska matsvinnet.

 - På en förskoleavdelning kan man jobba mycket med måltidspedagogik till exempel baka , skära grönsaker, smaktester, jobba med sina sinnen, odla, göra chips och mycket mer, säger Anneli Strand.

Kommunens kostchef tycker att man arbetar på ett bra sätt med nära och utvecklande samarbete mellan kostenheten och förskoleenheten. Arbetet gör att barnen får bra kunskaper om helheten kring livsmedel.

 - Det handlar om att våga och förstå, att våga testa maten, säger Göran Wahlgren, kostchef i Åmåls kommun.

 

Kunskapsnätverket Skolmatsakademien

Åmåls kommun är en av cirka 50 medlemmarna i nätverket Skolmatsakademien. Den är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till de som är verksam inom skola och skolrestaurang.

Nätverket startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Syftet är att förmedla en positiv attityd till dagens moderna skollunch och samtidigt öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Skolmatsakademin finansieras av miljönämnden i Västra Götalandsregionen och medverkande kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götaland.

Läs mer på https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/satsningar-och-samarbeten/skolmatsakademin/

Sidan uppdaterades 2023-09-30

Synpunkter på sidan?