Kommunens åtgärder för att minska energiförbrukningen

Annonsbild varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Om alla hjälps åt kan varje åtgärd, hur liten den än kan verka, göra stor inverkan på den totala energiförbrukningen.

Kommunen har utifrån det aktuella omvärldsläget beslutat om vissa åtgärder för att minska energiförbrukning. Alla kommunala verksamheter ser över sina egna möjligheter att sänka elförbrukningen. Utgångspunkten är att följa Energimyndighetens rekommendationer med avvägningar mellan energibesparing och faktorer för folkhälsan, trivseln och tryggheten för vår personal och våra invånare.

 

  • Alla kontor ska vara släckta och all elektrisk utrustning ska vara avstängd när kontoren inte används under en längre tid.
  • Temperaturen sänks till 20 grader i alla fastigheter där Åmåls kommun är verksamhetsansvarig. Undantaget är våra särskilda boenden och gruppboenden där temperaturen kommer hållas som tidigare.
  • Vi sänker temperaturen till 15 grader i alla outnyttjade utrymmen.
  • De verksamheter som har en bastu, till exempel vid Hanebols friluftsområde, kommer att stänga dessa. Basturna på simhallarna kommer fortsatt att vara igång.
  • Vi byter till LED-belysning där det är enkelt att genomföra.
  • Julbelysningen i kommunala verksamheter kommer endast att finnas i entréer och gemensamma samlingsutrymmen, exempelvis fikarum.
  • Åmål ska vara en trygg plats. Därför kommer all ytterbelysning att vara igång.
  • Julbelysningen i centrum och på landsbygden kommer att finnas kvar som vanligt. Den offentliga belysningen är viktig för trivseln och tryggheten och är en försvinnande liten del av kommunens totala energiförbrukning. Dock kommer vi spara in på extra julbelysning längs infartsvägarna Drottninggatan, Strömstadsvägen och Hjeltegatan där gatubelysning redan finns.
  • Konstsnön blir kvar på Hanebol. Möjligheten till skidåkning är viktig för folkhälsan i alla åldrar.

Kommunens ledning följer hela tiden utvecklingen av energisituationen. De nu beslutade sparåtgärderna kan därför komma att utökas om situationen kräver det.

Varje kilowattimme räknas!

Sidan uppdaterades 2023-04-01

Synpunkter på sidan?