Kommunen tar krafttag mot sjukfrånvaron

Kommundirektör Jan -Erik Samuelsson och Michael Karlsson (M) kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör Jan-Erik Samuelsson och kommunalrådet Michael Karlsson (M) presenterar ett nytt arbetssätt för att förebygga och minska sjukfrånvaron. Foto: Jan Andersson  

Friskorienterat arbetssätt är namnet på Åmåls kommuns nya arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro på ett långsiktigt hållbart sätt på de arbetsplatser där behovet är störst. Istället för att genomföra generella insatser kommer man att identifiera vilka arbetsplatser och individer som verkar ha de största utmaningarna. Personalenheten kommer att rekrytera en projektledare som ska leda arbetet tillsammans med medarbetare inom enheten och chefer i våra verksamheter. Projektet kommer att starta under våren med några pilotgrupper som kommer att följas kontinuerligt. Projektet har möjliggjorts genom en riktad satsning från politiken med 800 000 kronor under 2023.

 - Det känns väldigt bra att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser, säger Michael Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Friskorienterat arbetssätt innebär ett förebyggande arbete på både ledningsnivå och arbetsplatsnivå. På kommunövergripande ledningsnivå kommer bland annat en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro att genomföras.

På arbetsplatsnivå innebär Friskorienterat arbetssätt att aktivt arbeta med att identifiera arbetsplatser med risk för framtida sjukfrånvaro. Dessa arbetsplatser erbjuds ett förstärkt stöd i att identifiera förbättringsområden och att arbeta med att åtgärda arbetsplatsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro. Stödet till arbetsplatserna syftar till att hjälpa chefer och medarbetare att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

 - Vi ser fram emot det här arbetssättet som förstärker det systematiska arbetsmiljöarbetet, med hjälp av tidiga och uppsökande insatser, säger kommundirektör Jan-Erik Samuelsson.

Sidan uppdaterades 2023-09-30

Synpunkter på sidan?