Kommunen och brukshundsklubben hoppas på medlemmar till FRG och Missing People

Igår söndag samlades medlemmar ur Åmåls Brukshundklubb vid klubbstugan i Tjuke. På besök för dagen var Värmlands hundenhet från Missing People. Åmåls kommun organiserar frivilliga inom Frivilliga resursgruppen, FRG, och ser gärna att fler vill engagera sig i FRG eller Missing People.

- Från kommunens sida ser vi gärna att vi får fler medlemmar i FRG och man kan välja att vara aktiv eller passiv medlem i FRG, säger Daniel Andersson, säkerhetsstrateg på Åmåls kommun.

Mari Andersson är hundansvarig i Värmlands hundenhet. Hon berättade om hur Missing People arbetar med hundar och visade tillsammans med sin hund och sina kollegor hur ett personsök kan se ut.

Medlemmar ur Åmåls Brukshundklubb fick sedan tillsammans med sina egna hundar prova på personsök med handledning av Mari och hennes kollegor. I Missing People Sverige finns 14 regioner med hundenheter och 147 aktiva ekipage.

Svenska Brukshundklubben hör till 18 av de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige och med denna dag hoppas klubben kunna väcka intresse för att få fler medlemmar att engagera sig i FRG eller Missing People.

De frivilla försvarsorganisationernas medlemmar är en del av samhällets resurser som vid behov kan ha uppdrag för och även krigsplaceras hos den aktör de stödjer. Tillsammans har de frivilliga försvarsorganisationerna omkring 350 000 medlemmar på lokal nivå i hela landet.

Som aktiv medlem förväntas man deltag i möten och övningar som kommunen anordnar vid jämna tillfällen. Om man vill vara passiv medlem kan man tänka sig att ställa upp om krisen kommer. Du som vill läsa mer om FRG, Åmåls Brukshundklubb eller Missing Peoples hundenhet kan ni klicka på länkarna:

Länk till Åmåls brukshundsklubbs hemsida

Länk till Åmåls brukshundsklubbs facebooksida

Länk till Missing Peoples hemsida

Länk till kommunens sida om FRG

 

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?