Inventering av dagvattenanslutningar v 49-51

Skiss över rörsystem

Företaget Pollex AB kommer på uppdrag av Åmåls kommun att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Inventeringen kommer att pågå under perioden vecka 49-51. Er fastighet kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

OBS! Inventeringen sker helt kostnadsfritt för fastighetsägaren.

 

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

Johan Westlund.......................................................................... Tel. 0705-98 30 88

Pär Hummerhielm .......................................................................... Tel. 0705-98 30 47

Sidan uppdaterades 2023-05-29

Synpunkter på sidan?