Intresset för Åmåls unika vårdmodell sprider sig

På onsdagen var Marion Wramsby från Medpro Clinic Åmål tillsammans med Don Lawrence, Maria Junzell och Marko Tianen från samordnad vuxenhälsa (Samvux) inbjudna att föreläsa om nära vård och vår samverkan i Samvux på konferensen drogFOKUS i Jönköping. drogFOKUS är Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
-Det är jätterolig att andra regionen nu tar efter vårt koncept, säger Berith Sletten, verksamhetschef på individ- och familjeomsorg i Åmåls kommun.
Fakta SamVux

Samordnad Vuxenhälsa (SamVux) är ett prestigelöst samarbete mellan Medpro Clinic, Socialtjänsten Individ och familjeomsorg (IFO) och NU-sjukvården öppenpsykiatri som kan vara unikt i hela landet. Personer med psykisk ohälsa behöver bara en (1) kontakt och får sedan hjälp till rätt vård utan att själv behöva ta ytterligare kontakter. Stefan Krawczynski, Samvux- koordinator och rehabkoordinator för öppenpsykiatri Dalsland, Marion Wramsby, koordinator i Samvux och representant för Medpro Clinic, Maria Junzell, psykiatrisjuksköterska på Ungvux, Åmåls kommun.

När man mår psykiskt dåligt kan det vara svårt att veta var man kan få stöd och hjälp. Samvux är en ny vårdmodell framtagen i Åmål för insatser och stöd när det blir frågan om hjälp från mer än en vårdgivare. Individen som mår dåligt kan söka hjälp hos någon av de tre huvudmännen; Medpro Clinic vårdcentral, kommunens socialtjänst IFO eller NU-sjukvården öppenpsykiatri. Hos dessa görs en första bedömning om personen kan få hjälp hos respektive vårdgivare, eller om personen behöver hjälp och stöd från fler vårdgivare. Med individens samtycke lyfts ärendet upp i remissgruppen där alla tre huvudmän finns representerade. Utifrån individens behov tas det fram förslag på insatser som sedan erbjudas.

Samvux har en remissgrupp som träffas varannan vecka där de går igenom individärenden som kan vara aktuella för Samvux. Individerna skriver på ett samtycke som innebär att sekretessen bryts mellan de tre huvudmännen. Detta är centralt för att kunna samverka och hjälpa individen med olika insatser.

Samvux har till största delen vuxit fram genom en process där cheferna i de tre organisationerna hela tiden har varit väldigt stöttande och lösningsfokuserade. Personalen som är delaktig i den Samordnade vuxenhälsan har fått stor frihet att bygga upp verksamheten utifrån en bred kompetens och erfarenhet. Från starten har Samvux haft sina lokaler i öppenpsykiatrins mottagning på Södra Långgatan 3B. Den 1 september flyttar Samvux in i egna lokaler på Södra Långgatan 12 i Folktandvårdens tidigare lokaler.

Läs mer om Samvux på hemsidan www.samvux.se

Sidan uppdaterades 2023-09-22

Synpunkter på sidan?