Information om smittskyddsåtgärder i skolan från 21 januari 2022

Smittskydd skola i Västra Götaland kallade idag, fredag 21 januari 2022, till ett extra möte med anledning av Folkhälsomyndighetens nya direktiv kring bland annat familjekarantän och provtagning. Vi är inne i en 4:e våg av smittspridning i samhället och den förväntas att öka de närmaste veckorna. 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att lätta på reglerna kring beslut vad gäller att organisera skolans verksamhet för att underlätta för flexibla och snabba åtgärder med barns/elevers bästa i fokus. Skola och undervisning är viktig utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt i kommuner och i verksamheter.

Utgångspunkten är att alla sjuka barn/elever ska vara hemma. Friska barn är välkomna till förskolan så länge det finns personal som kan sköta verksamheten. Friska elever ska vara i grundskolan där det råder skolplikt. Gymnasieskolor har möjlighet att organisera sig annorlunda då där inte råder skolplikt.

Familjekarantän gäller fortfarande för barn/elever.

Elever med symtom ska prioriteras vad gäller provtagning. Provtagningen sker på vårdcentralen.

Under de kommande veckorna kommer ingen smittspårning med gurgeltest att göras i skolor.

Det är av stor vikt att verksamheten organiseras så att:

  • avstånd kan hållas i alla sammanhang där det är möjligt.
  • så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs utomhus t ex lämning och hämtning.
  • alla tvättar händerna, spritar händerna ofta och noggrant.
  • möten, samtal hålls utomhus eller digitalt.

Aktuell information från Smittskyddet och Folkhälsomyndigheten hittar du via de tre länkarna här på sidan:

Information till förskola, skola och högre utbildning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

/Barn- och utbildningsförvaltningen

(Publicerad 21 januari 2022)

Sidan uppdaterades 2022-05-20

Synpunkter på sidan?