In Åmål - stöd till självständighet

Språkkafé i projektet In Åmål

Språkkafé är en av många verksamheter i det pågående projektet In Åmål. Foto: Jan Andersson 

Projektmedarbetare framför deras lokal

Sju personer är anställda i projektet In Åmål. Christian Bruce, Samir Rizkallah, Britt-Marie Johansson, 
Dragica Catibusic, Tanja Vornanen, Dunia Omer. På bilden saknas Eva Lindgren och Caroline Björkman.  

Arbetsmarknadsprojektet In Åmål är halvvägs in i projekttiden. In Åmål stöttar och stärker nyanlända människor till självständiga individer på väg till jobb eller utbildning i en ny och främmande kultur.

In Åmål startade i april 2020 och utgår från lokaler i Åmåls gamla ungdomsgård Ågården. Syftet med arbetsmarknadsprojektet är att stötta, hjälpa och stärka människor för att komma i arbete, utbildning och därmed egen försörjning och ett bra liv i Sverige.

För att kunna bli deltagare i In Åmål krävs att personen är i åldrarna 20-65 år och ännu inte har fått svensk medborgarskap.

Hittills har närmare 120 personer deltagit i projektet. Deltagarnas tid varierar stort beroende på vilket stöd som personen behöver. För de flesta deltagare innebär mötet med Sverige en helt ny och främmande kultur och arbetsmarknad.

 - Många upplever en osäkerhet när de möter en helt ny kultur. De är vana vid en kultur där familjen tar hand om de gamla. Här tycker vi att våra äldre får den bästa omsorgen på våra äldreboenden. Många hade lätt att få ett jobb i sitt hemland bara genom att går ner till torget och se vem som har jobb att erbjuda. Så är det inte här, konstaterar Samir Rizkallah språk-och kulturstödjare i projektet.

Det finns olika vägar in till In Åmål, till exempel via Arbetsförmedlingen eller via SFI (Svenska för invandrare). Det kan också ske genom andra kontaktvägar. In Åmål bygger på frivilligt deltagande och blir ett komplement till andra arbetsmarknads- och integrationsinsatser för nyanlända i samhället.

En bärande tanke med projektet är att vara stödjande snarare än hjälpande. Målet är att deltagarna ska lämna In Åmål mer självständiga med förmågan att på egen hand söka till en utbildning eller ett jobb. De ska också ha fått språkkunskaper och fått lära sig hur det svenska samhället fungerar.

 - Det vi jobbar med är en hjälp i vardagen. Våra deltagare behöver få stöd för att kunna föra sin egen talan och ta för sig, förklarar Dragica Catibusic, coach och projektledare.

Sju personer är anställda i projektet. (ej externt) De har olika specialkompetenser som på ett bra sätt kompletterar varandra för att stödja deltagarna. Bland de anställda finns olika pedagoger inom bland annat språk och samhällskunskap. De har också ett nära samarbete med kommunens ordinarie personal som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Man har genomfört olika studiebesök och deltagarna får bland annat lära sig att skriva CV och söka jobb. De får också gå olika kurser: svenska, må bra i Sverige, arbetsmarknadskunskap och att starta eget företag.

Det svenska språket är något av en nyckel till den svenska arbetsmarknaden. På projektets språkkaféer tränar deltagarna svenska språket som individen kan ha nytta av i sin vardag men även i arbetet. De får lära sig samhällskunskap, hur det svenska samhället är uppbyggt med demokrati, religionsfrihet, press- och yttrandefrihet.

Arbetsmarknadsprojektet finansieras med 75 procent från AMIF, EU:s asyl, migrations- och integrationsfond, och 25 procent av Åmåls kommun. Projektet bygger på frivilligt deltagande. Hittills har närmare 20 deltagare gått vidare till arbete. Projektet avslutas i december 2022.

Läs mer om projektet

Här finns mer information om projektet och kontaktuppgifter

Logga för Asyl- migrations- och integrationsfonden

Sidan uppdaterades 2022-09-30

Synpunkter på sidan?