Hästen som medicin för att må bättre

Gruppbild framför hästhage
Föreningsliv, kommunen och öppenvården i unik samverkan om hästunderstödda insatser mot psykisk ohälsa: Jessica Alexandersson, enhetschef stöd och funktion, Malin Saarikoski, ledare Åmåls ridklubb, Gunilla Hägg, ordförande Åmåls ridklubb, ponnyn Nibbe, Kristin Olsson, ridskolechef, Fredrik Skärlund, verksamhetschef Medpro, Grethe Gustavsson, enhetschef stöd och funktion, Lena Björk, folkhälsostrateg, Maria Hed, enhetschef individ- och familjeomsorgen. Foto: Jan Andersson

Åmåls ridklubb ska i samverkan med vårdcentralen Medpro vårdcentral och kommunens verksamheter; Stöd och funktion samt individ- och familjeomsorgen börja arbeta med natur- och hästunderstödda insatser för att förbättra hälsan.

Projektet går ut på att barn och unga med dåligt mående eller funktionsnedsättningar ska erbjudas hästunderstödda insatser. Under maj och juni genomfördes ett första testprojekt med några ungdomar och målet är att verksamheten ska växa successivt.

- Att vi gör detta tillsammans med vår lokala ridklubb och vårdcentralen är jättespännande, och att vi tillsammans erbjuder målgruppen en evidensbaserad terapi. Forskning visar på att det ger förbättrad balans, muskulatur och koordination och att man sett att terapin har ökat välmåendet samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende, säger Berith Sletten, verksamhetschef för kommunens individ och familjeomsorg.

Tre personer från Åmåls ridklubb har under våren gått en grundläggande utbildning och lärt sig metoder för hur hästen och den naturnära miljön tillsammans med kompetenser inom vården kan användas i behandling för att ungdomar ska förbättra hälsan om må bättre.

Det kan handla om att bara få vistas nära djuren, och utföra göra enkla sysslor i stallet. Vissa kan må bra av att få vara i den vackra naturen runt Finserud med så kallat skogsbad. Vistelsen i naturen kan ske med eller utan häst. Malin Saarikoski och Kristin Olsson från ridklubben berättar hur man kan jobba med avslappnande Må bra-ridning, eller tillsammans med lärare ha skolundervisning för hemmasittare i hästmiljön.

Under försommaren har man testat några olika insatser och kommer att utvärdera resultaten. Under hela året kommer arbetet att drivas i projektform med förhoppningen att de hästunderstödda insatserna ska blir en permanent verksamhet. Målgruppen kommer att vara unga personer i åldrarna 6-16 år.

Även inom primärvården ser man fördelar med att på sikt kunna remittera öppenvårdspatienter till Åmåls ridklubb tillsammans med behandlade kompetenser.

- Vi ser stora möjligheter med det här. Det är bra för oss och framförallt för unga människor med psykisk ohälsa för att kunna minska användningen av läkemedel, säger Fredrik Skärlund, verksamhetschef för Medpro Clinic i Åmål.

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?