Första spadtaget för Tösse nya skola

Spadtag för Tösse nya skola
Magnus Dalsbo, vd för Åkab, kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och skolan rektor
Urban Jansson fick fin hjälp av elever med det första spadtaget för den nya skolan. Foto: Jan Andersson/Åmåls kommun.

Idag togs det första spadtaget för om- och tillbyggnaden för Tösse nya skola. Representanter från kommunledningen, Åmåls kommunfastigheter AB och skolan hjälptes åt att ta de första symboliska spadtaget ur en stor och intressant grushög på skolgården. Redan i början av året anländer de baracker som kommer att var tillfälliga skollokaler under byggtiden. Under våren väntas byggnationsarbetet komma igång. Den nya skolan kommer att rymma förskolan. Det blir bland annat en ny matsal och bättre arbetsrum för pedagogerna. Det blir också en ny infartsväg till skolan. Den nya skolan väntas stå klar om ett år. Tösse skola har 135 elever i årskurs 1-6.

Tösse skola
Under våren nästa år börjar om- och tillbyggnaden av Tösse skola. Foto: Jan Andersson/Åmåls kommun 

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?