Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

(Texten publicerad 21 januari 2022)

Sidan uppdaterades 2022-05-20

Synpunkter på sidan?