Fakta om upphandlingen av skolskjuts

Åmåls kommun har idag ett upphandlat avtal med Västtrafik, där VY-buss ansvarar för skolskjutsverksamheten i Åmål med Taxi Åmål som underleverantör.

Åmåls kommun tog tillsammans med fyra Dalslandskommuner fram ett nytt förfrågningsunderlag med externt stöd av Optiplan. Ett av de önskade urvalskriterierna var att så många fordon som möjligt skulle drivas av alternativa drivmedel (el, biogas, vätgas). Detta var ett börkrav. Dals Ed hade som enda kommun, biogas som skallkrav, inget annat bränsle var tillåtet.


Krav på bränsle var:
Fordonen ska drivas med förnybara drivmedel utöver reduktionsplikten för drivmedel. Med förnybara drivmedel menas:
- bioetanol (ED95/E85/75)
- el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar. Laddhybrider accepteras.
- biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
- vätgas
- biogas varav minst 80 procent fysisk biogas. Resterande del får, om trafikföretaget så väljer, vara biogas enligt grön gas-principen.


Det innebär att trafikföretaget ska kunna visa att man på årsbasis har köpt grön gas motsvarande den mängd som behövs för att uppfylla kravet.


I anbudsutvärderingen drogs 100 000 kronor av från anbudssumman per fordon som anbudsgivaren erbjöd att köra på biogas, el eller vätgas från trafikstart och under hela avtalsperioden.

Den nya avtalsperioden gäller från 2023. Den upphandlade skolskjutstrafiken omfattar nio fordon. Åmåls kommun fick in fem anbud på upphandlingen. Dessa aktörer var:

 - Buss i Väst AB
 - Connect Buss Sandarna AB
 - VY Buss AB
 - Flexbuss Sverige AB
 - Nobina Sverige AB


Flexbuss Sverige AB vann den nya upphandlingen, då de kunde erbjuda Åmåls kommun det bästa förslaget. Flexbuss har även angett i sitt anbud ”att man eftersträvar att rekrytera chaufförer lokalt inom upphandlat trafikområde, detta för att få lokalkännedom om trafikområdet och ta vara på befintlig erfarenhet”.


Lokal aktör har informerats inför och efter upphandlingen. Bussarna som har innefattas i upphandlingen får inte vara äldre än 12 år.

Sidan uppdaterades 2023-10-02

Synpunkter på sidan?