Erbjudande om föräldragrupp

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen.

Hur kan du hjälpa ditt barn efter en separation?
Denna grupp syftar till att stödja dig som förälder i hur du kan underlätta för ditt barn när ni som föräldrar inte alltid kommer överens. Fokus ligger på hur situationen upplevs av ditt barn och hur du som förälder på bästa sätt kan förhålla dig. Välkommen till tre grupptillfällen där vi varvar teori med gruppdiskussioner.

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång, i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål. Om båda föräldrarna önskar delta erbjuds ni olika grupper. Nästa grupp startar våren 2023. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Dalslandskommunerna.

Kurstillfällen: 2 feb, 9 feb, 16 feb, kl 16.30-18.30 samtliga gånger.

Anmälan och information
Anmälan och info, kontakta familjerätten Dalsland, tel 0532-170 00, telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9:30 eller via e-post: familjdalsland@amal.se.

Sidan uppdaterades 2023-02-02

Synpunkter på sidan?