Delaktighet viktigt när brukaren sätts i fokus

Gruppbild på personal inom verksamheten Stöd och funktion

Att arbeta med brukarfokus är framgångsrikt för att möjliggöra delaktighet för personer med särskilda behov vid planering av den egna vardagen, både i den enskildes hem och på arbetsplatsen. Foto: Jan Andersson

Våra medarbetare inom verksamhetsområdet Stöd och jobbar hårt med att uppnå god kvalitet för brukarna inom verksamhetsområdet Stöd och funktion. Det handlar om personer som har en intellektuell funktionsnedsättning eller särskilda behov i vardagen. Genom att arbeta med brukarfokus kan personen medverka vid planeringen av sin egen vardag. Det är viktigt att den planering blir så bra som möjligt utifrån brukarens behov, förutsättningar och önskemål.

Med hjälp av arbetssättet IBIC (Individens Behov I Centrum) kartläggs brukarens individuella behov, tillsammans med brukaren. Sedan skapas en genomförandeplan. Den garanterar att personen får den hjälp och stöd hen behöver för att må bra och klara av sitt vardagsliv. Åmåls kommun har arbetat med IBIC under ett antal år och modellen har fungerat väldigt bra.

Vartannat år mäts kvaliteten. Då får brukarna tycka till om hur deras vardag fungera. Det sker i form av en brukarundersökning. Med hjälp av resultaten kan personalen hela tiden förbättra rutiner och stödinsatserna om det behövs.

Personal visar kognitiva hjälpmedel Tracy Bolke visar exempel på hjälpmedel för personer med intellektuella funktionshinder. Foto: Jan Andersson

En viktig del för att underlätta brukarnas vardag är olika kognitiva hjälpmedel. I ett visningsrum finns olika typer av hjälpmedel för olika behov och förutsättningar. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att hålla koll på tid. Stödet kan också vara en serie med bilder som visar olika uppgifter som ska utföras i en viss ordning under dagen. Bildstöd och andra hjälpmedel anpassas utifrån varje persons individuella behov. Hur de arbetar med hjälpmedlen beskrivs i genomförandeplanen.

- Det är viktigt med brukarens delaktighet vid varje genomförandeplan. Hur brukaren är delaktig beror på varje brukares individuella behov, förutsättningar och önskemål, förklarar Tracy Bolke, verksamhetspedagog på Stöd och funktion.

Enhetschef Jessica Alexandersson och Tracy Bolke berättar att brukarna och personalen har mycket god hjälp av de åtta stödpedagogerna som arbetar i några av Stöd och funktions verksamheter.

Jessica och Tracy poängterar det värdefulla arbetet som stödpedagogerna utför på brukarnas boenden och arbetsplatser.

- Våra stödpedagoger har placeringar i både boenden och dagliga verksamheter. Vårt mål är att ha en stödpedagog i varje verksamhet, det vill säga på varje gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet, berättar de.

Du kan läsa mer om dagliga verksamheter och visningsrummet. På sidan finns en film som beskriver de olika hjälpmedlen

https://www.amal.se/omsorg-och-stod/funktionsvariationer/stod-i-vardagen/

https://www.amal.se/omsorg-och-stod/funktionsvariationer/stod-och-funktionlss/daglig-verksamhet/

 

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?