Dalsland samverkar kring skuld-/ budgetrådgivning och dödsbohandläggning

Två tjänster kommer att utgå från Mellerud med uppdrag att tillsammans tillgodose de samverkande kommunernas verksamhet inom området.
Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för kommuninvånarna kommer besök/kontakt så långt som möjligt ske i respektive kommun.
Syftet med samverkan är att kunna samla resurserna och ha heltidstjänster för ökad kvalitet i handläggning och rättssäkerhet. Målsättningen är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat arbete.

Läs mer om detta och hitta kontaktuppgift till skuld-/budgetrådgivningen

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?