Dags att söka vägbidrag

Nu är det dags att skicka in ansökan om bidrag till enskilda vägar till enskilda vägar avseende år 2022.

Ansökan sker digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO och ska vara oss tillhanda senast 15 maj 2023.

Sker ansökan i pappersform är sista ansökningsdag 15 mars 2023. Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via e-post (inskannad) till teknik.fritid@saffle.se


Sök ditt vägbidrag digitalt - det betalas då ut löpande.

 

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2022 ska vara oss tillhanda senast 2023-03-15.

Till ansökan behöver utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna behöver vara styrkta med fakturakopior, alternativt kan vägföreningens revisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan ska vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

Blanketter finns på: www.saffle.se och www.amal.se samt i receptionerna på Järnvägsgatan 9, Säffle och Norrtull Kyrkogatan 2 , Åmål.

Eventuella frågor om vägbidrag ställs till Kundservice teknik-fritid på telefon 0533-68 17 50, eller via e-post: bokning.saffle-amal@saffle.se

Märk din e-post med Vägbidrag i ämnesraden.

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?