Arbetet med simhallen har startat

Renovering av simbassäng
Det symboliska spadtaget för renovering av simhallen ersattes med tre bilningsmaskiner. Foto: Adam Staf

Det byggs i Åmål och normalt tar man det första spadtaget inför byggstarten. När simhallen nu börjar renoveras och byggas ut blev den symbolisk starten kakelplattor som bilades bort.

Det byggs i Åmål; bostäder, skolor och nu renoveras simhallen. Representanter från kommunledningen, teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, Åmåls kommunfastigheter och byggentreprenören PEAB samlades i simhallen på måndagen 9 maj för startskottet på renoveringen. Istället för ett första symboliskt spadtag valde man att istället att bila bort några av de gamla kakelplattorna i en av de tomma och torra bassängerna. Vattnet började tömmas redan under påskhelgen. Tömningen tog sin tid. Enbart den stora bassängen rymmer cirka 500 000 kubikmeter vatten.

Åmåls simhall kommer med den nya vattenrutschbanan på nästan 60 meter att bli en stor tillgång för alla barnfamiljer och kompletterar den nybyggda simhallen i Säffle med sin 50-metersbassäng.

Bassängerna i Åmåls simhall kommer, liksom i Säffle, att byggas i rostfritt stål och kommer att ha en bearbetad yta för att inte vara halkig. Entrén och landningsbassängen till den nya vattenrutschbanan byggs in i en helt ny del som vetter mot ishallen. Till den delen kommer även ångbastun att flyttas.

Förutom nya bassänger kommer simhallen att få nytt vattenreningssystem för att uppfylla de allt hårdare kraven på vattenrening. Ombyggnationen och renoveringen av simhallen beräknas vara klar den 1 oktober 2023. I november påbörjas tillbyggnaden. Några veckor tidigare beräknas bassängerna anlända. Interiören kring vattenrutschbanan kommer att gå i samma stil som leklandet för de minsta.

Tack vare vattenrutschbanan kommer simhallen i Åmål att bli ett attraktivt resmål både för unga Åmålsbor och besökare, något som kommer att gynna både handel och restauranger genom besöksnäringen. Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson är mycket nöjd med den här investeringen.

 - Det här är jättebra. Jag tror det här är en väldigt viktig investering för framtiden för Åmål. Vi ser att det finns en hel del industrier som söker efter personal, även Åmåls kommun, så bara ur det hänseendet är det här en viktig investering, att vi ska bli fler. Jag tänker på våra barnfamiljer och komplementet som nu finns i vårt område, där Säffle har sin 50-meters bassäng för träning och tävling i större utsträckning. Och här är det mer för familj. Den här regionen är väl försedd med bra aktiviteter kring vatten och lek, säger Michael Karlsson (S).

 

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Synpunkter på sidan?