Ansökan om skolskjuts blir digital

Med start hösten 2023 börjar Åmåls kommun att arbeta med en digital skolskjutsportal. I portalen sker ansökan om skolskjuts och där finns bland annat information om hållplatser och information om skolskjutsen av någon anledning är inställd.

Lär mer om den nya skolskjutsportalen.

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?