Ansök om att etablera laddplatser för elbilar i Åmål

Den som ansöker om att få sätta upp laddplatser på gatan står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Åmåls kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på stadens mark måste laddaren vara öppen för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Platser för laddare

För att underlätta framkomlighet, gatuskötsel och inte störa framtida utvecklingsplaner för Åmål har Åmåls kommun tagit fram en karta där vi har markerat ut platser som vi tror är extra väl lämpade för etablering av nya laddpunkter. Du hittar kartan HÄR. Vid en intresseanmälan önskar vi att du som vill etablera laddplatser märker ut på kartan vilka platser du är intresserad av och anger hur många platser som du tänkt etablera.

Länk till karta med lämpliga platser för etablering av laddpunkter  pdf (pdf 1,3 MB)

Om du har önskemål och idéer om laddplatser som inte finns på kartan, eller som ligger utanför centralorten, vill vi gärna höra mer om detta och är givetvis öppna för förslag. Beroende på förutsättningarna, dina planer och önskemål kommer vi göra vårt bästa för att möjliggöra just din etablering!

Kriterier för platser utanför centralort/utmärkta platser

För att möjliggöra fler säkra, långsiktigt brukbara laddplatser har Åmåls kommun följande kriterier för att medge etablering av laddplatser:

 • Platsen ska ge möjlighet till minst fyra fordon att laddas i rad, helst fler. Optimalt antal är 8-10 platser eller fler.
 • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt.
 • För laddstolpar på trottoar behöver avståndet från laddstolpen till en annan laddstolpe, skåp, fasad etcetera vara minst 2,5 meter så att driftfordon kan komma fram.
 • Laddare för snabbladdning (det vill säga 50 kW eller mer) får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag kan göras).
 • Laddare för normalladdning kan anläggas på all typ av parkering. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.
 • Anvisningar i Boverkets författningssamling BFS 2021:2, §§ 3 samt 4 ska följas.
 • Platsen ska inte vara på en kaj eller nära vattendrag.
 • Stora träd i närheten av de nya laddarna är mindre bra och behöver bedömas individuellt av teknik- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsenheten.

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Varje aktör som önskar anmäla intresse för att etablera laddplatser i Åmåls kommun kan reservera upp till 20 fordonsplatser åt gången. Under förutsättning att Åmåls kommun bedömer att din ansökan stämmer överens med kriterierna och är praktiskt genomförbar, blir dina reserverade platser öronmärkta för dig under 6 månader. Om inte etableringen är påbörjad inom denna tid, blir platserna återigen fria att reserveras av en annan aktör. För Åmåls kommun är det viktigt med en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen för att underlätta en modern och miljövänlig förändring av fordonsflottan. Därför kommer intresseanmälningarna hanteras fortlöpande och den som först ansöker om etablering, kommer att ha företräde.

Som en del i en gemensam etablering av laddplatser i Åmåls kommun upprättas både ett nyttjanderättsavtal där privat aktör ges tillgång till offentlig plats, men också ett avtal om tillgång till data från laddstationerna, för att kommunen ska kunna överblicka användningen och därigenom fortsatt planera för utbyggnadstakt av ytterligare laddplatser.

Din intresseanmälan ska innehålla:

 • namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som berörs
 • vilken typ av laddare som avses
 • måtten på laddaren eller laddarna (normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt).

Använd denna mall för intresseanmälan och mejla den till samhallsbyggnadsenheten@amal.se

Dokument som kan vara till glädje när du funderar på eller gör en intresseanmälan:

 • Nyttjanderättsavtal
 • Avtal om utvärdering
 • Karta över identifiera platser där laddplatser är lämpliga

 

Sidan uppdaterades 2023-02-02

Synpunkter på sidan?