Åmålsföretaget Hexpol TPE AB nyckelpartner i projekt med elbilstillverkaren Polestar

Thomas Nilsson vd på Hexpol TPE AB Åmål

Thomas Nilsson är vd på Hexpol TPE AB i Åmål. Foto: Jan Andersson

I veckan släppes nyheten om att elbilstilverkaren Polestar ska tillverka helt klimatneutrala bilar redan 2030. Åmålsföretaget Hexpol TPE AB kommer att vara med i projektet.

Biltillverkaren Polestar har den höga ambitionen att bygga en helt klimatneutral bil med lansering 2030. Det innebär att den inte ska ha någon koldioxidbelastning alls under hela bilens livslängd. Man ska heller inte kunna klimatkompensera.

 - Den ska vara neutral hela vägen igenom från början till slut. Det är därför man kallar det projekt zero. Vad de nu har gjort är att de har knutit till sig ett antal partners för att vara med och utveckla detta och där är en av de som ska vara med i det här, säger Thomas Nilsson, vd för Hexpol TPE AB i Åmål.

Han förklarar att Åmålsföretaget inte omedelbart kommer att producera material utan det handlar om ett åtagande att vara med att kartlägga framförallt Hexpols delar i projektet. Det handlar om kedjan där Hexpol levererar ett färdigt material som ska gå till en tillverkare av en komponent på en framtida Polestar. 

 - Vi måste kartlägga från våra råvaruleverantörer och hela vägen igenom och se till att kunna få bort all koldioxidbelastning. Det är en ganska omfattande kartläggning, men det är något som vi redan har jobbat mycket med i vårt hållbarhetsarbete. säger han.

Thomas Nilsson konstaterar att Hexpols transporter till och från anläggningen idag sker med lastbilar som tankas med diesel och det måste företaget hitta en lösning på om man ska klara omställningen fullt ut. Nu startar Åmålsföretaget tillsamman med Polstar en kartläggning för att hitta klimatneutrala alternativ till dagens transporter. Om ambitionen är att en ny bil ska lanseras 2030 måste allt vara klart redan till 2027.

 - Man säger att ungefär tre år innan en bil ska lanseras måste allting vara klart. Därför måste allt vara klart till 2027 och nu har vi 2022. Det kan låta mycket med fem år, men vi ska hinna med två delar. En del är kartläggningen och en del är att hitta alternativ, säger han.

För många ter sig detta som ett nästintill omöjligt projekt, men för Polstar handlar det om att våga tänka nytt och utmana. För Åmålsföretaget Hexpol är projektet en fjäder i hatten som kommer att få stor betydelse.

 - Det betyder otroligt mycket, dels är det ett kvitto på jobbet vi har gjort och det jobbet som vi gör på hållbarhetsområdet. Och de ser ju också att vi ha en lång erfarenhet och hög kompetens med andra typer av kunder. Vi har ju varit och är ju delvis redan leverantör av material till fordonsindustrin i olika grad. Det är klart att det också skapar en uppmärksamhet. Andra och potentiella kunder får ju ett kvitto på vår verksamhet. Om Polestar ser oss som en av nyckelparterna vi blir stärkta i det hos andra kunder och även när vi ska rekrytera personal. 

Thomas Nilsson är ordförande i Industriföreningen och i den rollen ser han också detta som ett stort värde för hela Åmål.

 - Det är naturligtvis positivt för orten. Vi har ju också Danas stora investering och det finns flera företag i Åmål som håller på med hållbarhet i olika grader till exempel Azelio. Men just de här bitarna som blir så väldigt tydligt är ju också intressant att använda ur ett Åmålsperspektiv. Det här sätter Åmål på kartan på ett bra sätt.

Thomas Nilsson konstaterar att projektet också innebär en stor utmaning. Kartläggningen kommer att innefatta hela kedjan inklusive i råvaruproduktionen till Hexpol. Då duger det till exempel inte att energin till råvaruproduktionen kommer från ett smutsigt kolkraftverk.


Fakta Hexpol TPE AB

Företaget tar in råvaror i form av olika polymerer som bearbetas enligt olika recept. Råvarorna omvandlas i en speciell värmeprocess och blir till ny råvara. Råvaran levereras till kunderna i forma av små plastkulor med olika egenskaper. Hexpols kunder använder materialet i olika tillverkningsprocesser, till exempel formsprutning där en slutprodukt skapas.

Hexpol levererar råmaterial till en lång rad slutprodukter. Allt från detaljer i droppsystem inom medicinteknikområdet till de svarta gummihjulen på Legobilar. Många kunder är stora globala varumärken. Inom sport och fritid handlar det till exempel om kunder som tillverkar cykelhandtag och golfdiscar. Ofta används materialet i kombination med annat material, till exempel greppytan på tandborstar och knivar.

Det händer mycket positivt runt Hexpol. Företaget är i slutfasen av en stor om- och till byggnad för en helt ny produktionsanläggning. Där ska material till medicintekniska slutprodukter produceras. Målet är att börja testköra den nya produktionsanläggningen under november i år. Den nya anläggningen innebär att stor produktionskapacitet frigörs i den befintliga anläggningen och därmed ökar företagets redan stora flexibilitet för att möta kundernas behov.

Hexpol TPE AB har i dagsläget cirka 85 anställda.

Sidan uppdaterades 2023-02-02

Synpunkter på sidan?