Åmåls kommunfastigheter AB bjuder in till anbudsgivning

Åmåls Kommunfastigheter AB söker en totalentreprenör för "Tilläggsisolering mm Klövervägen 1,2,3,4,5,7,8 och 9, Åmåls Kommun".
Förfrågningsunderlag finns att hämta på Mercell Tendsign www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2022-12-06

Vid eventuella frågor kontaktas:
Patrik Storm
Förvaltare
Åmåls Kommunfastigheter AB
Tel: 0532-77 71 08
E-post: patrik.storm@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-11-29

Synpunkter på sidan?