Åmåls kommun fortsatt i Sverigetoppen i servicemätningen Insikt

Resultatet av 2021 års upplaga av servicemätningen Insikt visar att Åmåls kommun fortsätter att leverera fina resultat och ligger högst i placering av alla kommuner i Västra Götaland.

Åmål når ännu en fin placering i 2021 års upplaga av Insikt. Resultatet visar dessutom på en positiv kurva. Totalt landar Åmål på index 86 av 100 i nöjd-kund-index, NKI och främst bland kommunerna i Västra Götaland. Resultatet är en höjning med tre enheter i jämförelse med 2020. Högst omdöme ger företagarna i serviceområdet Bemötande med ett index på 88, vilket är en mycket bra nivå.

I myndighetsområdet där Åmål placerar sig bäst i servicemätningen är livsmedelskontroll. Där fick Åmål index 90 och placerar sig på plats nummer 5 av 168 deltagande kommuner.

- Vi i Åmåls kommun ska vara riktigt nöjda över resultatet i Insikt. Undersökningen speglar vad företagen tycker om servicen de fått i samband med sitt ärende och är inte en allmän attitydmätning, säger näringsutvecklare Jenny Christensen.

Näringsutvecklare Jenny Christensen framhåller med stolthet medarbetarna inom myndighetsområdena som nyckeln till det fina resultatet.

- Vi kommer fortsatt att arbeta för att förbättra det totala företagsklimatet i kommunen. Just nu pågår en process tillsammans med näringslivet för att arbeta fram en handlingsplan till vår nya näringslivsstrategi, säger hon.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner , SKR,  bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av kommunens myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling ställs delvis andra frågor och den skiljer sig därför från enkäten för övriga myndighetsområden.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) respektive ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

Läs mer om undersökningen här

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Sidan uppdaterades 2023-12-08

Synpunkter på sidan?