Åmål och Säffle tar nästa steg i samverkan

Politiker klipper invigningsband framför fordonsgarage

Samarbetet mellan Åmål och Säffle tar ett nytt steg när all drift inom avfall renhållning nu samlas på Östby miljöstation, stationen som ligger nästan mitt emellan de båda kommunerna.

Tomt fotdonsgarage med sopbil parkerad framför

Rent konkret märktes det genom att det nya fordonsgaraget för kommunernas 6 sopbilar och utbyggda personalutrymmen invigdes under trevliga former med bandklippning, och tal från tjänstepersoner och och politiker från Åmål och Säffle. Givetvis var all personal inom avfall/renhållning på plats och deltog i invigningsfirandet. Total arbetar 12 person på Östby miljöstation och sopbilarna.

- Äntligen är vi här, sade chefen för teknik och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Helen Halvardsson när hon gjorde en tillbakablick på miljöstationens utveckling.

På 1960-talet insåg grannkommunerna behovet av samverkan kring avfallsfrågor. 1968 startades avfallsupplaget Östby. Den första konkreta samverkan mellan Säffle och Åmål fyller alltså 55 år i år. Östby miljöstation har sedan dess varit navet för kommunernas avfallshantering.

Personal samlad framför fordonsgarage

Helen konstaterade att mycket har förändrats under åren. Fortfarande på 1980-talet var Östby en stor hög med sopor. På 1990-talet började man med återvinning och på den vägen är det fram till dagens uppskattade och välbesökta återvinningsanläggning.

Helen Halvardsson berättade att från 90-talet fram till i dag har hushållen halverat mängden avfall som vi lägger i hushållssoporna och arbetet med att minska mängden avfall fortsätter förstås.

2011 bilades Teknik och fritid Säffle Åmål och kommunerna knöts samman ännu mer. Redan då bestämdes att alla verksamhet inom renhållning avfall ska samlas på Östby miljöstation. En vision som nu har blivit verklighet.

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?