Åmål flaggar för mångfald och allas lika värde

Drönarbild på regnbågsflagga
Regnbågsflaggan målad på gata

Åmåls kommun valde ett annorlunda sätt för att uppmärksamma 17 maj som är den internationella dagen mot homofobi. På kvällen den 16 maj målades en sträcka av Kungsgatan utanför Saga Bio i regnbågsflaggans färger. Färgen är skänkt att av den lokala Colorama-butiken. 
Foto: Jan Andersson

Idén att bokstavligen flagga med regnbågsflaggan på Kungsgatan lyftes av kommunledningen för att uppmärksamma flaggans budskap om mångfald, respekt för medmänniskor, tolerans och lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Regnbågsflaggan har också använts som fredsflagga och som sådan är den mycket aktuell med anledning av kriget i Ukraina. Förhoppningsvis sticker den annorlunda flaggningen ut och får oss att tänka till kring regnbågsflaggans budskap.

Flaggning med regnbågsflaggan kommer även att ske på traditionellt sätt på udden vid Vänern och vid Kulturtorget utanför biblioteket. 

 - Vi gör det här för att det är viktig att stå upp för människors lika värde i en tid då många länder går i en riktning som vi inte kan acceptera. Genom att måla Kungsgatan i regnbågsflaggans färger hoppas vi att frågorna som flaggan står för blir uppmärksammade. Mänskliga fri- och rättigheter, oavsett sexuell läggning och mångfald är något vi måste värna om varje dag, säger kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S).

Fram tills 1990 klassade Världshälsoorganisationen homosexualitet som en mental sjukdom och det var först den 17 maj 1990 som generalförsamlingen deklarerade att homosexualitet inte är en sjukdom, en störning eller en perversion. Den 17 maj är den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap erkänns fortfarande inte i de flesta EU-länder, och par av samma kön stöter på svårigheter när de försöker att få sina rättigheter erkända i andra medlemsstater.

Sidan uppdaterades 2023-09-30

Synpunkter på sidan?