Åmål byggde unik modell för vårdsamverkan med individen i centrum

Tre personer sitter vid ett bord och tittar i kameran

Samordnad Vuxenhälsa (SamVux) är ett prestigelöst samarbete mellan Medpro Clinic, Socialtjänsten Individ och familjeomsorg (IFO) och NU-sjukvården öppenpsykiatri som kan vara unikt i hela landet. Personer med psykisk ohälsa behöver bara en (1) kontakt och får sedan hjälp till rätt vård utan att själv behöva ta ytterligare kontakter. Stefan Krawczynski, Samvux- koordinator och rehabkoordinator för öppenpsykiatri Dalsland, Marion Wramsby, koordinator i Samvux och representant för Medpro Clinic, Maria Junzell, psykiatrisjuksköterska på Ungvux, Åmåls kommun.

När man mår psykiskt dåligt kan det vara svårt att veta var man kan få stöd och hjälp. Samvux är en ny vårdmodell framtagen i Åmål för insatser och stöd när det blir frågan om hjälp från mer än en vårdgivare. Individen som mår dåligt kan söka hjälp hos någon av de tre huvudmännen; Medpro Clinic vårdcentral, kommunens socialtjänst IFO eller NU-sjukvården öppenpsykiatri. Hos dessa görs en första bedömning om personen kan få hjälp hos respektive vårdgivare, eller om personen behöver hjälp och stöd från fler vårdgivare. Med individens samtycke lyfts ärendet upp i remissgruppen där alla tre huvudmän finns representerade. Utifrån individens behov tas det fram förslag på insatser som sedan erbjudas.

Samvux har en remissgrupp som träffas varannan vecka där de går igenom individärenden som kan vara aktuella för Samvux. Individerna skriver på ett samtycke som innebär att sekretessen bryts mellan de tre huvudmännen. Detta är centralt för att kunna samverka och hjälpa individen med olika insatser.

 - Ofta är det så att en individ har varit hos alla tre huvudmän, men det har inte funnits någon helhet runt individen. Nu träffar vi individen gemensamt vilket ger en samlad bild som minskar risken att individer ”ramlar mellan stolarna”, säger Stefan Krawczynski, Samvux- koordinator och rehabkoordinator för öppenpsykiatri Dalsland.

 - Det här handlar om mer komplexa ärenden, när man behöver fler insatser än i den ordinarie verksamheten, säger Marion Wramsby, koordinator i Samvux och representant för Medpro Clinic.

Den nya arbetsformen kom igång i slutet av november 2021 och det har fungerat mycket bra.

 - Det finns ingen prestige mellan oss utan det är insatser tillsammans. Här är det människan som är i fokus, säger Maria Junzell, samordnare för SamVux och representant för kommunens socialtjänst (IFO).

 

Samvux har till största delen vuxit fram genom en process där cheferna i de tre organisationerna hela tiden har varit väldigt stöttande och lösningsfokuserade. Personalen som är delaktig i den Samordnade vuxenhälsan har fått stor frihet att bygga upp verksamheten utifrån en bred kompetens och erfarenhet. Från starten har Samvux haft sina lokaler i öppenpsykiatrins mottagning på Södra Långgatan 3B. Den 1 september flyttar Samvux in i egna lokaler på Södra Långgatan 12 i Folktandvårdens tidigare lokaler.

Läs mer om Samvux på hemsidan www.samvux.se

Logotype för Samvux

Sidan uppdaterades 2023-05-29

Synpunkter på sidan?