Åmål bland de bästa kommunerna i att förebygga självmord

Åmåls kommun sticker ut när det gäller arbetet med suicidprevention. Fyrbodals kommunalförbund har gjort en film om arbetet och skrivit en artikel om Åmåls arbete. 

Länk till Fyrbodals kommunalförbund.

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?