80 nya jobb när Åmål får världens första storskaliga elmotorfabrik

Det första spadtaget

Dana, världsledande leverantör av drivlinor och driv-och elsystem för alla typer av fordon, har efter omfattande utvärdering av flera möjliga europeiska platser valt Åmål. Där tas idag det första spadtaget för världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon intill dotterbolaget Spicer Nordiska Kardans befintliga anläggning i Åmål. På plats finns utöver Danas ledning även utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Business Swedens VD, regionråd och regionala och kommunala företrädare.

Investeringen på drygt 440 miljoner svenska kronor kommer att skapa 80 nya arbetstillfällen och ses som en strategiskt viktig investering för Sveriges e-mobilitetskluster, inte minst det västsvenska fordonsklustret.

- Nu möts historia och framtid. Under decennier har Åmåls kompetens och tradition bidragit till den svenska och internationella fordonsindustrins utveckling och med Dana Incorporateds satsning tar Sverige och Åmål täten i den gröna omställningen. Med Åmåls geografiska läge i Europas starkaste fordonsindustribälte blir detta en tydlig knytpunkt för hållbar elektrifiering. Etableringen kommer vara oerhört betydande och vägledande för kommunens och regionens fortsatta tillväxt. Åmål står väl rustade att möta upp kompetensbehovet som den glädjande etableringen kräver, säger kommunstyrelsens ordförande i Åmål Michael Karlsson (S).


- Alltfler bolag väljer att expandera och etablera sig i vår region. Vårt gemensamma företagsetableringskontor Position Väst har arbetat hårt med detta ärende, tillsammans med bolaget, kommunen, nationella och regionala partners, så detta goda resultat är mycket glädjande och kommer att stärka vårt arbete för hållbar utveckling, säger Martin Carling (C) ordförande i Fyrbodals kommunalförbund, där Åmål är en av medlemskommunerna.

- Spicer Nordiska Kardan, helägt av Dana Inc., är ett av Åmåls äldsta och största bolag som sedan starten visat ett stort lokalt engagemang. I och med att de verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad bidrar de till utveckling och teknikhöjd även hos lokala och regionala underleverantörer, säger Kristoffer Ljung, Åmåls kommuns näringslivs- och kommunikationschef.


Beslutet om val av etableringsplats kommer efter ett omfattande utvärderingsarbete i konkurrens med andra platser i Europa. Ett antal offentliga aktörer har samverkat för att gemensamt tillhandahålla underlag, kontakter och fakta för att underlätta bolagets
beslutsprocess.


- Vi har sedan länge väl upparbetad samverkan med det befintliga näringslivet, fackföreningar, arbetsförmedling och utbildningsaktörer på olika nivåer. Det har varit mycket värdefullt att känna det starka stödet från Business Sweden, Position Väst, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, säger Kristoffer Ljung, Åmåls kommuns näringslivs- och kommunikationschef som deltagit aktivt i samverkansprocessen.


- Det industriella kunnandet inom automation, drift och produktionsteknik är vår regions styrkor tillsammans med ett lösningsorienterat samverkansklimat. Jag ser fram emot att få fortsätta följa denna värdefulla investering och expansion, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst, regional partner till Business Sweden.

Fakta:
Fabriksyta: 7000 m2
Antal arbetstillfällen: 80 nya direkta arbetstillfällen   
Ort: Åmål
Investeringsvolym: 50 miljoner amerikanska dollar, drygt 440 000 000 kr
Tidsperspektiv: Spaden sätts i jorden 2021, produktionsstart 2022

Sidan uppdaterades 2023-09-22

Synpunkter på sidan?