Publicerad 2023-03-24

Sophämtning under påsk

Påskhelgen närmar sig och här finns information om hämtning av sopkärlen:

Vecka 14
Ställ ut ditt kärl en dag tidigare än ordinarie hämtdag, och låt det stå kvar tills det är tömt

Vecka 15
Ställ ut ditt kärl på ordinarie hämtdag och låt det stå kvar tills det är tömt

Ställ ut ditt kärl senast klockan 06:00 den aktuella dagen, och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i vår chatt. Du kan även skicka e-post till: varenhallning@saffle.se, eller ringa oss på 0533-68 15 89. Våra öppettider är kl. 09:30-12:00.

Glad påsk önskar renhållningen!

Publicerad 2023-03-24

Åmål släcker för klimatet

På lördag 25 mars mellan kl 20:30 och 21:30 kommer gatubelysningen i Åmåls centrum att släckas i samband med Earth Hour 2023. Earth Hour är en gemensam symbol för engagemanget, då världen släcker för klimatet och den biologiska mångfalden. Belysningen vid trottoarer, gång- och cykelvägar berörs inte av nedsläckningen.

Publicerad 2023-03-23

Ledningsarbete påverkar trafiken på Drottninggatan

På grund av ett ledningsarbete vid Bettys Gata i Åmål behöver vi leda om trafiken på Drottninggatan i Åmål, fr.o.m. 2023-03-27 t.om. 2023-03-31.

Vid frågor kontakta Driftledare, Maud Andersson:

Maud.Andersson@saffle.se

Telefon 0533-68 15 42

Publicerad 2023-03-23

Hur kan Åmål öka attraktionskraften?

Hur utvecklar vi Åmål som plats och vilken bild av kommunen önskar vi kommunicera ut? Vad behöver vi satsa på för att öka attraktionskraften, stoltheten och glädjen av att verka, bo och besöka Åmål? 

Inspirationskväll i Gamla kyrkan

Alla Åmålsbor är inbjudna till den första träffen som är en inspirationskväll med föredrag och dialog i Gamla Kyrkan. Under våren 2023 jobbar vi med Åmål som attraktiv plats och vi kommer att arrangera flera träffar för att med gemensamma
krafter utveckla vår kommun!

Datum och plats: 4 april kl. 18:30-20:30 i Gamla kyrkan.

Läs mer om kvällens innehåll och anmäl dig på vår hemsida

Publicerad 2023-03-21

Störningar hos Västtrafik påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer

Västtrafik meddelar att det är tekniska störningar som påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer, främst i Fyrbodal och Göteborgsregionen.

Läs mer om störningsläget på Västtrafiks hemsida https://www.vasttrafik.se/

Publicerad 2023-03-20

Samråd om detaljplan för del av Åmål 4:1, intill rastplatsen

Den 8 mars 2023, KS § 72, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Samrådstiden är 23 mars – 20 april 2023 och planförslaget med tillhörande handlingar finns tillgängliga på:

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 20 april 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

Det kommer även hållas ett möte om detaljplanen och dess innehåll för allmänheten måndagen den 3 april kl. 17:00 i KF-salen i stadshuset (Kungsgatan 26).

Publicerad 2023-03-15

Vänertinget 2023 hålls i Åmål

Vi hälsar drygt 150 gäster varmt välkomna till Åmål och årets upplaga av Vänertinget. Det är en årlig tvådagars konferens som turnerar runt vårt vackra innanhav och tar upp viktiga Vänerfrågor för alla som bor och verkar vid Vänern. I år är det Åmåls tur att vara värd. I år handlar Vänertinget mycket om hållbarhetsfrågor: hållbar vattenreglering, hållbart fiske, hållbar besöksnäring och hållbar Vänersjöfart. Vänertinget pågår 16-17 mars.

Publicerad 2023-03-01

Ansökan för kulturföreningar är öppen

Nu går det att ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar för 2023. Ansökningar kan endast göras via vår e-ansökan. Vi behöver ha ansökan tillsammans med bilagor senast 31 mars 2023.

Publicerad 2023-02-24

SJ återinför tidigt pendlartåg till Åmål

En glad nyhet för alla tågresenärer, pendlare och företag. Den 1 mars återinför SJ tåg 350 med avgångstid 05:14 från Göteborg som anländer i Åmål 06:40 och Karlstad 07:44. 

Publicerad 2023-02-09

Dags att söka vägbidrag

Nu är det dags att söka vägbidrag och nu kan du söka ditt bidrag till enskilda vägar digitalt.

Publicerad 2023-02-06

Byggnation av nytt vattenverk i Åmål

Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Den stora kostnaden för ett nytt vattenverk medför att VA-taxan behöver ses över. 

Publicerad 2023-02-02

Tyck till om förlaget på nya översiktsplan

Åmåls kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som går ut på granskning 19 januari till 31 mars 2023. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Välkommen till:

 • Tösse 6 februari, i föreningslokalen hos Tösse IF
 • Ånimskog 7 februari, kl 10:00 - 11:30 i Ånimskogs bygdegård.
 • Ånimskog 8 februari, kl 17:00 - 19:00 i Ånimskogs bygdegård.
 • Mo 9 februari, kl 17:00 - 19:00 i Mo bygdegård.
 • Mo 10 februari, kl 10:00-11:30 i Mo bygdegård.
 • Edsleskog 15 februari, i Edsleskogs prästgård.
 • Fengersfors 16 februari, i Folkets hus.
 • Åmål 21 februari, i kommunfullmäktigesalen (päronsalen) vån 2, stadshuset

Tider: klockan 10:00-11:30 och 17:00-19:00 på samtliga orter om inget annat anges.

På Åmåls bibliotek finns det en utställning över förslaget till översiktsplan som är öppen under hela granskningsperioden. Samhällsbyggnadsenheten bjuder på fika i samband med mötena.

Du kan läsa mer om arbetet med ny översiktsplan.

Publicerad 2023-01-31

Vattenverket genomför inventering av dagvattenanslutningar

Under perioden vecka 6 till 10 kommer vattenverket i samarbete med företaget Pollex att utföra inventering av dagvattenanslutningar längs gator som ansluter till Fryxellsgatan och Odengatan i Åmål. För de fastigheter som berörs är det bra att fylla på era vattenlås för att motverka att röken tränger in i fastigheten. Röken är helt ofarlig. Meddelande kommer att gå ut till berörda fastighetsägare i respektive område inför åtgärder via sms alternativt via brevlådor. Vid frågor kan ni vattenverket via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50.

Med vänlig hälsning
Vattenverket