Information om Covid-19, läs mer här.


Viktig information till Kristinebergskolans elever och deras vårdnadshavare


Grundsärskolan åk 7-9 börjar skolan torsdag 7 januari 
med läsning enligt ordinarie schema.
Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Grundskolans elever åk 7-9 börjar vårterminen måndag 11 januari
(istället för torsdag 7 januari) med läsning enligt ordinarie schema.
Skolbussar, skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Har du frågor, ta kontakt med din mentor eller rektor.

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?